Học Vẽ Cọ Bản Bài 4 Vẽ Hoa Cánh Tròn | Vẽ Móng Tay Nail Phương Lê

Học Vẽ Cọ Bản Bài 4 Vẽ Hoa Cánh Tròn | Vẽ Móng Tay Nail Phương Lê Download Học Vẽ Cọ Bản Bài 4 Vẽ Hoa Cánh Tròn | Vẽ Móng Tay Nail Phương Lê mp3 for free. We have about 50 mp3 files regarding to your search 'Học Vẽ Cọ Bản Bài 4 Vẽ Hoa Cánh Tròn | Vẽ Móng Tay Nail Phương Lê'.
MP3 file name: H%E1%BB%8Dc+V%E1%BA%BD+C%E1%BB%8D+B%E1%BA%A3n+B%C3%A0i+4+V%E1%BA%BD+Hoa+C%C3%A1nh+Tr%C3%B2n+%7C+V%E1%BA%BD+M%C3%B3ng+Tay+Nail+Ph%C6%B0%C6%A1ng+L%C3%AA.mp3
MP3 bitrate: 320kbps CBR or 256kbps VBR (CD Quality)
More from Học vẽ cọ bản Bài 1 - Vẽ hoa cánh dài | Vẽ móng tay

Học vẽ cọ bản Bài 1 - Vẽ hoa cánh dài | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê
Artist: Học vẽ cọ bản Bài 1 - Vẽ hoa cánh dài | Vẽ móng tay
Song title: Nail Phương Lê
Duration: 42'46"
MP3 filesize: 64.15 MB
Download Học vẽ cọ bản Bài 1 - Vẽ hoa cánh dài | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê mp3

Học vẽ cọ bản Bài 4 - Vẽ hoa cánh tròn | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê
Artist: Học vẽ cọ bản Bài 4 - Vẽ hoa cánh tròn | Vẽ móng tay
Song title: Nail Phương Lê
Duration: 42'46"
MP3 filesize: 64.15 MB
Download Học vẽ cọ bản Bài 4 - Vẽ hoa cánh tròn | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê mp3

Học vẽ cọ bản Bài 2 - Vẽ hoa cánh kép | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê
Artist: Học vẽ cọ bản Bài 2 - Vẽ hoa cánh kép | Vẽ móng tay
Song title: Nail Phương Lê
Duration: 42'46"
MP3 filesize: 64.15 MB
Download Học vẽ cọ bản Bài 2 - Vẽ hoa cánh kép | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê mp3

Học vẽ cọ bản Bài 6 - Vẽ hoa rum nghiêng | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê
Artist: Học vẽ cọ bản Bài 6 - Vẽ hoa rum nghiêng | Vẽ móng tay
Song title: Nail Phương Lê
Duration: 42'46"
MP3 filesize: 64.15 MB
Download Học vẽ cọ bản Bài 6 - Vẽ hoa rum nghiêng | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê mp3

Học vẽ cọ bản Bài 3 - Vẽ hoa 3 cánh | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê
Artist: Học vẽ cọ bản Bài 3 - Vẽ hoa 3 cánh | Vẽ móng tay
Song title: Nail Phương Lê
Duration: 42'47"
MP3 filesize: 64.17 MB
Download Học vẽ cọ bản Bài 3 - Vẽ hoa 3 cánh | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê mp3

Học vẽ cọ bản Bài 5 - Vẽ hoa rum thẳng | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê
Artist: Học vẽ cọ bản Bài 5 - Vẽ hoa rum thẳng | Vẽ móng tay
Song title: Nail Phương Lê
Duration: 36'1"
MP3 filesize: 54.02 MB
Download Học vẽ cọ bản Bài 5 - Vẽ hoa rum thẳng | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê mp3

Học vẽ cọ bản Bài 10 - Vẽ hoa hồng nở nghiêng | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê
Artist: Học vẽ cọ bản Bài 10 - Vẽ hoa hồng nở nghiêng | Vẽ móng tay
Song title: Nail Phương Lê
Duration: 42'41"
MP3 filesize: 64.02 MB
Download Học vẽ cọ bản Bài 10 - Vẽ hoa hồng nở nghiêng | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê mp3

Học Vẽ Cọ Bản Bài 3 - Vẽ Hoa Hồng Nở Nghiêng | Vẽ Móng Tay - AnaTran
Artist: Học Vẽ Cọ Bản Bài 3
Song title: Vẽ Hoa Hồng Nở Nghiêng | Vẽ Móng Tay - AnaTran
Duration: 2'21"
MP3 filesize: 3.53 MB
Download Học Vẽ Cọ Bản Bài 3 - Vẽ Hoa Hồng Nở Nghiêng | Vẽ Móng Tay - AnaTran mp3

Học Vẽ Cọ Bản Bài 1 - Dạy Vẽ Cọ Bản Cho Người Mới
Artist: Học Vẽ Cọ Bản Bài 1
Song title: Dạy Vẽ Cọ Bản Cho Người Mới
Duration: 7'24"
MP3 filesize: 11.10 MB
Download Học Vẽ Cọ Bản Bài 1 - Dạy Vẽ Cọ Bản Cho Người Mới mp3

Học vẽ cọ bản Bài 11 - Vẽ hoa hồng nâng cao | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê
Artist: Học vẽ cọ bản Bài 11 - Vẽ hoa hồng nâng cao | Vẽ móng tay
Song title: Nail Phương Lê
Duration: 42'41"
MP3 filesize: 64.02 MB
Download Học vẽ cọ bản Bài 11 - Vẽ hoa hồng nâng cao | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê mp3

Nails Art Design Compilation #03 🌺 | vẽ Nail hoa cánh nhún cọ bản
Duration: 6'23"
MP3 filesize: 9.58 MB
Download Nails Art Design Compilation #03 🌺 | vẽ Nail hoa cánh nhún cọ bản mp3

Học vẽ cọ bản Bài 7 - Vẽ hoa trái tim | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê
Artist: Học vẽ cọ bản Bài 7 - Vẽ hoa trái tim | Vẽ móng tay
Song title: Nail Phương Lê
Duration: 36'1"
MP3 filesize: 54.02 MB
Download Học vẽ cọ bản Bài 7 - Vẽ hoa trái tim | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê mp3

Video hướng dẫn thực hành học vẽ cọ nét, dạy vẽ cọ nét, cách vẽ cọ nét cơ bản Nail
Duration: 39'30"
MP3 filesize: 59.25 MB
Download Video hướng dẫn thực hành học vẽ cọ nét, dạy vẽ cọ nét, cách vẽ cọ nét cơ bản Nail mp3

Cách sử dụng gel vẽ nail, sử dụng gel vẽ, vẽ hoa bằng cọ bản lên móng tay 2
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Cách sử dụng gel vẽ nail, sử dụng gel vẽ, vẽ hoa bằng cọ bản lên móng tay 2 mp3

Thực hành trang trí móng đẹp, vẽ cọ bản xéo 3D lên móng tay, vẽ cọ bản nail cơ bản đến nâng cao 1
Duration: 9'46"
MP3 filesize: 14.65 MB
Download Thực hành trang trí móng đẹp, vẽ cọ bản xéo 3D lên móng tay, vẽ cọ bản nail cơ bản đến nâng cao 1 mp3

Học vẽ cọ bản Bài 12 - Vẽ bươm bướm | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê
Artist: Học vẽ cọ bản Bài 12 - Vẽ bươm bướm | Vẽ móng tay
Song title: Nail Phương Lê
Duration: 27'23"
MP3 filesize: 41.08 MB
Download Học vẽ cọ bản Bài 12 - Vẽ bươm bướm | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê mp3

Cách sử dụng gel vẽ nail, sử dụng gel vẽ, vẽ hoa bằng cọ bản lên móng tay 6
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Cách sử dụng gel vẽ nail, sử dụng gel vẽ, vẽ hoa bằng cọ bản lên móng tay 6 mp3

Học Vẽ Cọ Bản Bài 2 - Dạy Vẽ Cọ Bản cơ bản
Artist: Học Vẽ Cọ Bản Bài 2
Song title: Dạy Vẽ Cọ Bản cơ bản
Duration: 6'30"
MP3 filesize: 9.75 MB
Download Học Vẽ Cọ Bản Bài 2 - Dạy Vẽ Cọ Bản cơ bản mp3

Hướng dẫn cách vẽ hoa cọ bản, video dạy cách vẽ cọ bản nail, vẽ cọ bản cơ bản, nâng cao lên móng
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Hướng dẫn cách vẽ hoa cọ bản, video dạy cách vẽ cọ bản nail, vẽ cọ bản cơ bản, nâng cao lên móng mp3

Học vẽ cọ bản Bài 8 - Vẽ nụ hoa hồng | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê
Artist: Học vẽ cọ bản Bài 8 - Vẽ nụ hoa hồng | Vẽ móng tay
Song title: Nail Phương Lê
Duration: 42'46"
MP3 filesize: 64.15 MB
Download Học vẽ cọ bản Bài 8 - Vẽ nụ hoa hồng | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê mp3

Thực hành trang trí móng cao cấp 3 - Vẽ cọ bản 3D lên móng tay, vẽ cọ bản nail
Duration: 9'46"
MP3 filesize: 14.65 MB
Download Thực hành trang trí móng cao cấp 3 - Vẽ cọ bản 3D lên móng tay, vẽ cọ bản nail mp3

Nga Mona Nail - Bài 1 - Hướng Dẫn Chi Tiết Vẽ Cọ Bản 3D Bông Hoa Siêu Xinh Và Đơn Giản
Artist: Nga Mona Nail
Song title: Bài 1 - Hướng Dẫn Chi Tiết Vẽ Cọ Bản 3D Bông Hoa Siêu Xinh Và Đơn Giản
Duration: 7'10"
MP3 filesize: 10.75 MB
Download Nga Mona Nail - Bài 1 - Hướng Dẫn Chi Tiết Vẽ Cọ Bản 3D Bông Hoa Siêu Xinh Và Đơn Giản mp3

Seri 12 bài vẽ cọ bản cơ bản tới nâng cao nail, video hướng dẫn thực hành học vẽ cọ bản lên móng tay đẹp Nail Phương Lê
Duration: 42'46"
MP3 filesize: 64.15 MB
Download Seri 12 bài vẽ cọ bản cơ bản tới nâng cao nail, video hướng dẫn thực hành học vẽ cọ bản lên móng tay đẹp Nail Phương Lê mp3

Học vẽ cọ bản Bài 9 - Vẽ hoa hồng đơn | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê
Artist: Học vẽ cọ bản Bài 9 - Vẽ hoa hồng đơn | Vẽ móng tay
Song title: Nail Phương Lê
Duration: 5'32"
MP3 filesize: 8.30 MB
Download Học vẽ cọ bản Bài 9 - Vẽ hoa hồng đơn | Vẽ móng tay - Nail Phương Lê mp3

Học Vẽ Cọ Bản Bài 3 - Dạy Vẽ Cọ Bản Cho Người Mới
Artist: Học Vẽ Cọ Bản Bài 3
Song title: Dạy Vẽ Cọ Bản Cho Người Mới
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Học Vẽ Cọ Bản Bài 3 - Dạy Vẽ Cọ Bản Cho Người Mới mp3

Vẽ hoa cọ bản 3D lên móng, vẽ hoa cọ bản bằng bộ màu vẽ 3D kết hợp cọ bản xéo nail 7
Duration: 9'46"
MP3 filesize: 14.65 MB
Download Vẽ hoa cọ bản 3D lên móng, vẽ hoa cọ bản bằng bộ màu vẽ 3D kết hợp cọ bản xéo nail 7 mp3

Thực hành trang trí móng đẹp, vẽ cọ bản xéo 3D lên móng tay, vẽ cọ bản nail cơ bản đến nâng cao 3
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Thực hành trang trí móng đẹp, vẽ cọ bản xéo 3D lên móng tay, vẽ cọ bản nail cơ bản đến nâng cao 3 mp3

Video hướng dẫn học vẽ hoa cọ bản xéo nail, vẽ cọ bản nâng cao, vẽ trang trí hoa bằng cọ bản xéo
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Video hướng dẫn học vẽ hoa cọ bản xéo nail, vẽ cọ bản nâng cao, vẽ trang trí hoa bằng cọ bản xéo mp3

Video hướng dẫn thực hành học cách vẽ cọ bản nail đep, vẽ co bản từ cơ bản tới nâng cao 1/4
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Video hướng dẫn thực hành học cách vẽ cọ bản nail đep, vẽ co bản từ cơ bản tới nâng cao 1/4 mp3

Cách sử dụng gel vẽ nail, sử dụng gel vẽ, vẽ hoa bằng cọ bản lên móng tay 5
Duration: 9'46"
MP3 filesize: 14.65 MB
Download Cách sử dụng gel vẽ nail, sử dụng gel vẽ, vẽ hoa bằng cọ bản lên móng tay 5 mp3

Thực hành trang trí móng đẹp, vẽ cọ bản xéo 3D lên móng tay, vẽ cọ bản nail cơ bản đến nâng cao 2
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Thực hành trang trí móng đẹp, vẽ cọ bản xéo 3D lên móng tay, vẽ cọ bản nail cơ bản đến nâng cao 2 mp3

Cách sử dụng gel vẽ nail, sử dụng gel vẽ, vẽ hoa bằng cọ bản lên móng tay 1
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Cách sử dụng gel vẽ nail, sử dụng gel vẽ, vẽ hoa bằng cọ bản lên móng tay 1 mp3

Video học vẽ cọ thư pháp căn bản, vẽ cọ thư pháp cơ bản Nail
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Video học vẽ cọ thư pháp căn bản, vẽ cọ thư pháp cơ bản Nail mp3

Cách sử dụng gel vẽ nail, sử dụng gel vẽ, vẽ hoa bằng cọ bản lên móng tay 3
Duration: 5'20"
MP3 filesize: 8.00 MB
Download Cách sử dụng gel vẽ nail, sử dụng gel vẽ, vẽ hoa bằng cọ bản lên móng tay 3 mp3

Nails Art Design Compilation #02 - Vẽ hoa cánh đôi bằng cọ bản 🌺
Artist: Nails Art Design Compilation #02
Song title: Vẽ hoa cánh đôi bằng cọ bản 🌺
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Nails Art Design Compilation #02 - Vẽ hoa cánh đôi bằng cọ bản 🌺 mp3

Vẽ hoa bằng cọ bản xéo nail, sử dụng gel vẽ kết hợp gel pha lê lên móng tay 4
Duration: 9'46"
MP3 filesize: 14.65 MB
Download Vẽ hoa bằng cọ bản xéo nail, sử dụng gel vẽ kết hợp gel pha lê lên móng tay 4 mp3

Thực hành hướng dẫn học cách vẽ hoa cọ bản nail, vẽ hoa bắp cải bằng cọ bản nail 2
Duration: 9'46"
MP3 filesize: 14.65 MB
Download Thực hành hướng dẫn học cách vẽ hoa cọ bản nail, vẽ hoa bắp cải bằng cọ bản nail 2 mp3

Video học cách vẽ hoa cọ bản nail, vẽ cọ bản lên móng tay, kỹ thuật vẽ cọ bản 3D Nail
Duration: 10'25"
MP3 filesize: 15.62 MB
Download Video học cách vẽ hoa cọ bản nail, vẽ cọ bản lên móng tay, kỹ thuật vẽ cọ bản 3D Nail mp3

dạy vẽ móng nail, học nail tại hà nội, hướng dẫn vẽ cọ bản phần 3
Duration: 9'46"
MP3 filesize: 14.65 MB
Download dạy vẽ móng nail, học nail tại hà nội, hướng dẫn vẽ cọ bản phần 3 mp3

Thực hành hướng dẫn học cách vẽ hoa cọ bản nail, vẽ hoa bắp cải bằng cọ bản nail 1
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Thực hành hướng dẫn học cách vẽ hoa cọ bản nail, vẽ hoa bắp cải bằng cọ bản nail 1 mp3

Video dạy học cách đắp hoa bột nổi 3D, đắp hoa nổi 3D nâng cao 7
Duration: 4'29"
MP3 filesize: 6.72 MB
Download Video dạy học cách đắp hoa bột nổi 3D, đắp hoa nổi 3D nâng cao 7 mp3

Vẽ móng tay đẹp, Nail đẹp, vẽ móng tay, học vẽ móng tay, học vẽ nail, thực hành vẽ cọ thư pháp bài 9
Duration: 11'46"
MP3 filesize: 17.65 MB
Download Vẽ móng tay đẹp, Nail đẹp, vẽ móng tay, học vẽ móng tay, học vẽ nail, thực hành vẽ cọ thư pháp bài 9 mp3

Hướng dẫn học cọ nét online CƠ BẢN - VIDEO 4️⃣
Artist: Hướng dẫn học cọ nét online CƠ BẢN
Song title: VIDEO 4️⃣
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Hướng dẫn học cọ nét online CƠ BẢN - VIDEO 4️⃣ mp3

Vẽ hoa bằng cọ bản xéo nail, sử dụng gel vẽ kết hợp gel pha lê lên móng tay 3
Duration: 12'37"
MP3 filesize: 18.93 MB
Download Vẽ hoa bằng cọ bản xéo nail, sử dụng gel vẽ kết hợp gel pha lê lên móng tay 3 mp3

Bài 4 dạy vẽ Hoa Hồng cọ bản
Duration: 7'32"
MP3 filesize: 11.30 MB
Download Bài 4 dạy vẽ Hoa Hồng cọ bản mp3

Video hướng dẫn vẽ cọ bản, học vẽ cọ bản 3d, vẽ hoa cọ bản lên móng tay
Duration: 16'35"
MP3 filesize: 24.88 MB
Download Video hướng dẫn vẽ cọ bản, học vẽ cọ bản 3d, vẽ hoa cọ bản lên móng tay mp3

Vẽ hoa cọ bản 3D lên móng, vẽ hoa cọ bản bằng bộ màu vẽ 3D kết hợp cọ bản xéo nail 6
Duration: 8'9"
MP3 filesize: 12.23 MB
Download Vẽ hoa cọ bản 3D lên móng, vẽ hoa cọ bản bằng bộ màu vẽ 3D kết hợp cọ bản xéo nail 6 mp3

dạy vẽ móng nail, học nail tại hà nội, hướng dẫn vẽ cọ bản phần 4
Duration: 4'29"
MP3 filesize: 6.72 MB
Download dạy vẽ móng nail, học nail tại hà nội, hướng dẫn vẽ cọ bản phần 4 mp3

Vẽ móng tay đẹp, Nail đẹp, vẽ móng tay, học vẽ móng tay, học vẽ nail, thực hành vẽ cọ thư pháp bài 4
Duration: 4'29"
MP3 filesize: 6.72 MB
Download Vẽ móng tay đẹp, Nail đẹp, vẽ móng tay, học vẽ móng tay, học vẽ nail, thực hành vẽ cọ thư pháp bài 4 mp3

Vẽ móng tay đẹp, Nail đẹp, vẽ móng tay, học vẽ móng tay, học vẽ nail, thực hành vẽ cọ thư pháp bài 5
Download Vẽ móng tay đẹp, Nail đẹp, vẽ móng tay, học vẽ móng tay, học vẽ nail, thực hành vẽ cọ thư pháp bài 5 mp3